Začiatkom júna sme si pripomenuli Svetový deň životného prostredia, ktorý sa niesol v duchu Svetového roka lesov.

Žiaci navštevujúci Environmentálny krúžok upozornili na  dôležitosť lesov nielen pre ľudský život, ale aj pre život iných organizmov. Je veľmi dôležité chrániť lesy, lebo ich neustále ubúda na úkor budovania, ciest, diaľnic a plantáží.
Pri tejto príležitosti vznikol aj veľký plagát, o ktorý sa postarali Martin, Jasmin, Athena, Sofia zo VI.A a Alexandra zo VII.B.

OZNAČENIA
Share This