prevencia v udalostiach:

September 2016 v MŠ

  5. oct 2016, 1:28 pm    Udalosť    Materská škola   5. 10. 2016

V septembri sa deti z materskej školy dozvedeli veľa zaujímavého. Teta z Daphne  ich naučila, ako správne separovať odpad a porozprávala im, prečo je to také dôležité. Pani preventistka Jana Ďurkovičová je policajtka. Prišla deťom porozprávať o svojom povolaní.  Poučila ich, že dôverovať cudzím ľuďom môže byť ... čítať ďalej

Protidrogový program

   Udalosť    Nezaradené   15. 12. 2011

Deviataci absolvovali prednášku zameranú na prevenciu drogových závislostí. ,,Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“ To sa dá dosiahnuť účinnou prevenciou. Prevencia je predchádzanie drogovým závislostiam, je vždy výhodnejšia aj účinnejšia ako terapia drogových závislostí. ... čítať ďalej

Čas premien

   Udalosť    Nezaradené   24. 6. 2011

Žiačky šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili besedy s názvom ,,Čas premien."Beseda sa uskutočnila v spolupráci s MP promotion, s.r.o. Cieľom programu je: umožnit deťom chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich vývinu umožniť ... čítať ďalej

Dopravná výchova

   Udalosť    2. stupeň   10. 5. 2011

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou PZ na tému dopravná výchova.Milióny ľudí denne  využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. S každoročným ... čítať ďalej

Deti a trestné právo

   Udalosť    2. stupeň   24. 3. 2011

Medzi negatívne protispoločenské javy patrí kriminalita. V súvislosti s potláčaním kriminality venujeme zvýšenú pozornosť prevencii, preto naši deviataci absolvovali besedu na túto tému s pracovníčkou z OR PZ. Hľadanie príčiny kriminality mladistvých, spôsobov prevenčného pôsobenia na tento negatívny protispoločenský ... čítať ďalej

Prevencia kriminality

   Udalosť    2. stupeň   1. 3. 2011

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili na besede s pracovníčkou polície na tému prevencia kriminality.Kriminalita je jedným z najzávažnejších celosvetových problémov. Negatívne zasahuje do rôznych sfér života celej našej spoločnosti. Je preto nevyhnutné urobiť všetky možné opatrenia na zabránenie jej rastu. Potvrdzuje sa, ... čítať ďalej

Prevencia infekčnej žltačky – Kvalitný život

   Udalosť    Celá škola   30. 1. 2011

V rámci projektu s názvom Kvalitný život priebehala v škole na vyučovacích hodinách biológie počas týždňa od 24.1.2011 do 28.1.2011 minikampaň určená na prevenciu infekčného ochorenia žltačky typu A.Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch bol na Slovensku zaznamenaný nárast výskytu žltačky typu A, rozhodli sme sa uskutočniť ... čítať ďalej

Schody do seba

   Udalosť    Nezaradené   10. 12. 2009

O potrebe drogovej prevencie sa v poslednom čase hovorí veľmi často. Jej dôležitosť si uvedomujeme aj u nás v škole. Venujeme jej triednické hodiny, naši žiaci absolvujú debaty s odborníkmi, ktorí pracujú priamo s drogovo závislými ľuďmi. Problematike látkových aj nelátkových závislostí bol venovaný hudobný  program ... čítať ďalej