19. júna t.r. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca konalo slávnostné
stretnutie talentovanej mládeže so starostom Radoslavom Števčíkom. Veľmi nás teší, že medzi pozvanými boli aj žiaci našej školy Ruben Lacina, Markus Blahuta a Martin Spurný.

Meno a priezvisko: Ruben Lacina
Ročník: 9.

Odôvodnenie:
Ruben je počas celej školskej dochádzky spoľahlivý, svedomitý, pracovitý. Dosahuje dobré vzdelávacie výsledky. Reprezentuje školu v predmetových olympiádach, najmä v športových predmetoch a z matematiky. Svojím vystupovaním, ochotou pomáhať a správaním je vzorom pre spolužiakov a mladších žiakov.

Dosiahnuté výsledky:
Školský rok 2009/2010

Úspešný riešiteľ celoslovenskej matematickej súťaže MAKSÍK.
2. miesto v turnaji vo vybíjanej Športom za duševné zdrvie detí (2. – 4. ročníky ZŠ)
Školský rok 2010/2011
3. miesto Biologickej olympiády (okresné kolo), kategória E.
Školský rok 2011/2012:
Riešiteľ celoslovenskej matematickej súťaže MAKS.
Školský rok 2012/2013:
1. miesto Majstrovstvá v šachu (obvodné kolo)
2. miesto Majstrovstvá v šachu (krajské kolo)
Školský rok 2013/2014:
1. miesto v Basketbale, (obvodné kolo)
1. miesto v Basketbale, (krajské kolo)
3. miesto v Basketbale, (celoštátne kolo)
1. miesto Majstrovstvá v šachu (obvodné kolo)
2. miesto Majstrovstvá v šachu (krajské kolo)
Školský rok 2014/2015
1. miesto v Basketbale, (okresné kolo)
3. miesto v Basketbale, (krajské kolo) 

Meno a priezvisko: Martin Spurný
Ročník: 9.
Odôvodnenie:

Martin je počas celej školskej dochádzky spoľahlivý, svedomitý, pracovitý. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Reprezentuje školu v predmetových olympiádach, najmä v humanitných predmetoch a v predmetoch z prírodných vied. Svojimi vzdelávacími výsledkami je vzorom pre spolužiakov a mladších žiakov.
Dosiahnuté výsledky:
Školský rok 2010/2011

Úspešný riešiteľ Matematickej olympiády v kategórii Z5.
Riešiteľ celoslovenskej matematickej súťaže MAKS.
Školský rok 2011/2012:
Riešiteľ celoslovenskej matematickej súťaže MAKS.
Úspešný riešiteľ celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.
2. miesto v prírodovednej súťaži Hypericum (celoslovenská súťaž)
2. miesto Geografickej olympiády (školské kolo), kategória H
Školský rok 2012/2013:
1. miesto Technickej olympiády, (obvodné kolo) kategória B
1. miesto Technickej olympiády, (krajské kolo)
3. miesto iBobor (školské kolo)
Školský rok 2013/2014:
7. miesto Chemickej olympiády, (okresné kolo)
3. miesto Dejepisnej olympiády, (školské kolo) kategória D
Úspešný riešiteľ Všetkovedko (celoslovenské kolo)
Školský rok 2014/2015:
4. miesto Dejepisnej olympiády (obvodné kolo)
1. miesto Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (školské kolo). 
Návrhy na ocenenie talentovaných žiakov

 

Meno a priezvisko: Markus Blahuta
Ročník: 9.
Odôvodnenie:

Markus je počas celej školskej dochádzky spoľahlivý, svedomitý, pracovitý. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Reprezentuje školu v predmetových olympiádach, najmä v humanitných predmetoch. Svojím vystupovaním, vzdelávacími výsledkami, ochotou pomáhať a správaním je vzorom pre spolužiakov a mladších žiakov.
Dosiahnuté výsledky:
Školský rok 2011/2012:

2. miesto Dejepisnej olympiády (školské kolo)
Školský rok 2012/2013:
3. miesto za prezentáciu projektu Dóm sv. Martina.
1. miesto Dejepisnej olympiády (školské kolo)
Školský rok 2013/2014:
1. miesto Geografickej olympiády, (školské kolo)
2. miesto Dejepisnej olympiády (školské kolo)
Úspešný riešiteľ Dejepisnej olympiády (obvodné kolo)
1. miesto Poznaj Staré mesto (obvodné kolo)
Školský rok 2014/2015:
7. miesto Dejepisnej olympiády (obvodné kolo)

Share This