Žiaci z 1. B a 1. C sa vybrali na školský výlet do Abelandu.

Čakala ich tam skupina historického šermu Gelahad, ktorá im pripravila atraktívny program. Deťom priblížila historické obdobie 13. a  14. storočia so všetkým, čo k tomu patrilo.

Výlet sme ukončili veľkou hostinou a ostal čas aj na hry a voľný program.

OZNAČENIA
Share This