V úvode nového školského roka sme sa opäť vybrali do Sadu Janka Kráľa, kde sa konala preventívna akcia – Ochrana života a zdravia.
Jej cieľom bola príprava na riešenie mimoriadnych situácii – civilná ochrana, ochrana prírody, zdravotná a dopravná príprava, výchova k bezpečnému správaniu.
Žiaci na stanovištiach riešili rôzne úlohy a mali možnosť vyskúšať si prakticky osvojené zručnosti.

OZNAČENIA
Share This