Online formu okresného kola Matematickej olympiády v kategórii Z5 a Z9 absolvovali aj naši žiaci – šesť žiakov 5. ročníka a traja žiaci 9. ročníka.

Väčšina z nich sa zaradila k úspešným riešiteľom

V kategórii Z5 úspešne riešili okresné kolo Matematickej olympiády Viola Munková (V.A), Zuzana Berecová (V.A), Filip Strýček (V.B), Etela Benčová (V.A) a Carla Schweizer (V.A).

V kategórii Z9 boli úspešnými riešiteľmi Ján Pavlík, Mateo Hernando a Diana Rubľová (všetci IX.A).

Blahoželáme!

Share This