Naši žiaci boli úspešní aj v okresnom kole Geografickej olympiády. Sedem zo zúčastnených sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov, dvaja z nich dokonca svoju kategóriu vyhrali.

Výsledky okresného kola:

Kategória E
Mateo Hernando (IX. A)  – 1. miesto a postup do krajského kola súťaže
Kristína Královičová (IX. A) – úspešná riešiteľka okresného kola
Radovan Krasňanský (VIII. B) – úspešný riešiteľ okresného kola
Kategória F
Tomáš Halamíček (VII. B) – úspešný riešiteľ okresného kola
Mia Budaiová (VII. B) – úspešná riešiteľka okresného kola
Marek Choma (VII. B) – úspešný riešiteľ okresného kola
Kategória G
Adam Markovič (V. A) – 1. miesto v najvyššom kole Geografickej olympiády v tejto kategórii
Všetkým reprezentujúcim ďakujeme za reprezentáciu a Mateovi želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!
Share This