V súlade s platnými protipandemickými opatreniami sa aj okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku konalo online formou a bolo výnimočné aj obsahom. Pozostávalo totiž len z písomnej časti, súčasťou ktorej bolo aj počúvanie s porozumením. Obvyklá ústna časť sa nekonala.

 
V kategórii 1A (žiaci 5., 6., 7. ročníka) našu školu reprezentovala Paulína Urbanová zo 7.B, ktorá si počínala veľmi dobre a vo svojej kategórii sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola súťaže.

V kategórii 1B (žiaci 7. a 8. ročníka) nás zastupovala Adela Benčová z 8.A. So stratou len 3 bodov na víťaza súťaže sa umiestnila na vynikajúcom 3. – 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou okresného kola ONJ.
 
Obom dievčatám za výbornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.
Share This