Vážení rodičia detí MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ,

keďže sme zatiaľ neobdržali oficiálne stanovisko, na základe medializovaných informácií predpokladáme, že dištančné vyučovanie na 1. aj 2. stupni pokračuje od 18. 1. 2021 až do odvolania. V Starom Meste je otvorená pre prípadných záujemcov aj z našej školy, ktorí spĺňajú kritériá (obaja rodičia dieťaťa pracujú v kritickej infraštruktúre a nemajú možnosť sa o deti v rodine postarať) zberná trieda v MŠ na Kuzmányho a zberný ŠKD v ZŠ Vazovova.
V prípade, že dostaneme oficiálny pokyn k termínu a podmienkam nástupu na prezenčné vyučovanie žiakov do školy a detí do MŠ, obratom Vás budeme informovať.
Share This