Naši úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády sa zúčastnili okresného kola tejto súťaže. To sa uskutočnilo 16. a 17. marca na gymnáziu Grösslingova.

Úspešnými riešiteľmi v kategórii P3 boli Jakub Užák (5. miesto), Jakub Ďurkáč (9. miesto) a Samuel Godál (16. miesto). Všetci sú z triedy III.A. V kategórii P4 bol úspešným riešiteľom Matúš Penkala zo IV.B. Fantastický úspech dosiahol Eduard Ďurkáč z V.A, ktorý vyhral v kategórii P5. Úspešnými riešiteľmi boli aj ďalší dvaja žiaci z tej istej triedy – Matej Čillik  (7. miesto) a Adriana Petrusová (28. miesto). Posledným úspešným riešiteľom bol v kategórii P8 súťažiaci Adam Kadlec z VIII.A (15. miesto). Gratulujeme.

OZNAČENIA
Share This