Centrum voľného času pre žiakov pripravuje mnoho aktivít. Veľmi obľúbené sú prírodovedné aktivity. Tentokrát sa štvrtáci vybrali zdokonaliť sa v učive o hmyze.

Mali veľké šťastie. Práve v tento deň sa rozhodli motýle, ktoré chová pani Knézlová v centre, povyliezať zo svojich úkrytov, kukiel. Pretože bolo práve Jozefa, pomenovali ich všetkých Jozef. Bol to veľký zážitok. Po prednáške o motýľoch, ale i ostatných druhoch hmyzu, sa deti zoznámili s pakobylkami chovanými v zajatí. Na záver pozorovali i iné zvieratká.

OZNAČENIA
Share This