Naši štvrtáci sa zúčastnili na besede s kpt. Mgr. Janou Bandovou, ktorá je  referentkou prevencie Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I. Celoslovenský projekt Oliho príbeh je zameraný na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach.  Po premietnutí filmu pani policajtka s deťmi v diskusii rozobrala jednotlivé príbehy, čo hrdinovia urobili nesprávne a upozornila deti na možné nebezpečenstvá a následky spojené s danou situáciou. Deti si určite navždy zapamätajú, že počas hmly sa nesmie približovať k stĺpom elektrického vedenia. Tiež to, že keď prechádzame cez železničné priecestie, musíme sa dôkladne pozrieť a aj počúvať, či náhodou nejde vlak. Pútavo spracované video o deťoch, ktoré takéto pravidlá porušili a ich život sa skončil tragicky, sa určite vryl do pamäte všetkých detí.

OZNAČENIA
Share This