Žiaci všetkých ročníkov sa v decembri zúčastnili Olympiády v anglickom jazyku. Test sa zameriaval na dve oblasti. V prvej si žiaci overili svoje schopnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania textu v angličtine. Druhá časť, zameraná na rozprávanie, čakala na úspešných riešiteľov prvej časti a pozostávala z opisu obrázka a diskutovania na vybranú tému.

V kategórii 1A sa do okresného kola prebojovala Laura Répášová zo 7.B.
V kategórii 1B postúpil z prvého miesta Marek Pecháň z 8.B.
V kategórii 1C sa na prvom mieste umiestnila Athena Koskay z 9.A.

OZNAČENIA
Share This