Olympiáda v anglickom jazyku v udalostiach:

Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   13. 1. 2016

V obvodnom kole, ktoré sa konalo 13.1.2016 sa zúčastnili dvaja žiaci - víťazi školských kôl, Lukáš Varga zo 6.A a Marek Pecháň z 9.B triedy. Lukáš Varga sa v kategórii 1A umiestnil na 5. mieste a Marek Pecháň sa v kategórii 1B umiestnil na 8. mieste. Obaja účastníci sú zároveň aj úspešnými riešiteľmi obvodného kola. Obom ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   10. 12. 2015

Žiaci 6. až 9. ročníka sa 10. decembra zúčastnili na Olympiáde v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa do obvodného kola prebojoval Lukáš Varga zo 6.A. V kategórii 1B postúpil z prvého miesta Marek Pecháň z 9.B.Test sa zameriaval na dve oblasti. V prvej si žiaci overili svoje schopnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    2. stupeň   10. 12. 2014

Žiaci všetkých ročníkov sa v decembri zúčastnili Olympiády v anglickom jazyku. Test sa zameriaval na dve oblasti. V prvej si žiaci overili svoje schopnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania textu v angličtine. Druhá časť, zameraná na rozprávanie, čakala na úspešných riešiteľov prvej časti a pozostávala ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   10. 2. 2014

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. ... čítať ďalej

Olympiáda v anglickom jazyku

   Úspechy    1. stupeň   10. 2. 2014

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto ... čítať ďalej

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

   Úspechy    Nezaradené   21. 12. 2011

Začiatkom decembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Do obvodného kola postupujú žiaci, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili na prvom mieste, a to: v kategóri 1A Jakub Šimuni (7A), 1B Karolína Gendiarová (8A) a v kategórii anglofónnych Laura Jančová zo 7A. ... čítať ďalej