Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.

Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 10.12.2014. Zúčastnilo sa 17 tretiakov (5 úspešných riešiteľov), 15 štvrtákov (7 úspešných riešiteľov) a 10 piatakov (traja úspešní riešitelia).  Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník sú to Jakub Užák, Jakub Ďurkáč, Samuel Godál, Alexander Bezák, Marianna Výbochová (všetci III.A), Matúš Penkala, Matúš Mydliar, Lujza Michálková,  Matúš Ušiak, Soňa Horáčková (všetci IV.B), Laura Lacinová, Stella Weissová (obe IV.A), Eduard Ďurkáč, Matej Čillík, Adriana Petrusová (všetci V.A).

V štvrtok 11.12. 2014 si vyskúšali svoje vedomosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Zúčastnilo sa 7 šiestakov (1 úspešný riešiteľ), 9 siedmakov (dvaja úspešní riešitelia) a 17 ôsmakov (7 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili Nicolas Šembera (VI.A), Ján Šedivý (VII.B),  Egor Shveygert (VII.A),  A. Kadlec, Kristína Gondová (obaja VIII. A), Juraj Andráši, Paulína Hromeková, Marek Pecháň, Martina Grančičová, Viktória Čermáková (všetci VIII.B).

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

OZNAČENIA
Share This