Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru.
Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť a zaspomínať si.

13. decembra našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť a potešiť starkých pri príležitosti najkrajších sviatkov roka. Táto slávnostná udalosť sa konala v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ulici. Žiaci si pripravili pekný kultúrny program plný básní, kolied, vinšovačiek a tanca.

Našim prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre cítili. Veríme, že vianočný program zanechal v ich srdciach pohodu a radosť.

OZNAČENIA
Share This