Vyučovanie v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. stupňa 04. 09. 2023 o 8:30. Do budovy školy vchádzajú od 8:15.

04.09.2023 (pondelok) majú žiaci 2. stupňa vyučovanie do 10:30, potom idú na obed a domov. 05. a 06. 09. 2023 (utorok, streda) majú žiaci 2. stupňa 4 vyučovacie hodiny s triednym učiteľom od 8:00 do 11:30 (Oboznámenie sa s aktualizovaným školským poriadkom, BOZP a pod.), po obede pre nich vyučovanie končí.

V dňoch 07. a 08. 09. 2023 majú žiaci 5. – 9. ročníka účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vo štvrtok prebehne jeho teoretická časť v budove školy, bude trvať od 8:00 do konca 4. vyučovacej hodiny.

V piatok sa praktická časť účelového cvičenia uskutoční v Sade Janka Kráľa. Žiaci sa riadia pokynmi triednych učiteľov, ktorí budú rodičov informovať prostredníctvom EduPage. Upozorňujeme rodičov žiakov na potrebu prispôsobiť odev a obuv detí aktuálnemu počasiu.

13. 09. 2023 (streda) sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov 2. stupňa.

O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Share This