Vyučovanie  v školskom roku 2023/2024 začína pre žiakov 2. – 4. ročníka 04. 09. 2023 o 8:00. Do budovy školy vchádzajú od 7:40.

04.09. končí vyučovanie pre 2. – 4. ročník po tretej vyučovacej hodine. Potom nasleduje ŠKD do 16:00.

Od utorka 05. 09. 2023 do štvrtka 07. 09. 2023 majú žiaci 2. – 4. ročníka 4 vyučovacie hodiny. Ranný ŠKD začína o 6:45.

Dňa 08. 09. 2023 bude mať 1. – 4. ročník účelové cvičenie Ochrana života a zdravia, bližšie informácie poskytnú rodičom triedne učiteľky cez EduPage.

12. 09. 2023 (utorok) sa uskutoční rodičovské združenie pre rodičov žiakov 02. – 04. ročníka.

O spôsobe a termíne úhrady stravného informuje vedúca ŠJ prostredníctvom EduPage.

Share This