Vážení rodičia, 
 
k dnešnému dňu podľa aktuálnej situácie platí, že školy a školské zariadenia sú zatvorené a o ich otvorení rozhodnú kompetentné orgány, o čom Vás budeme včas informovať.
Dohliadnite, aby sa Vaše deti venovali samostatnej práci podľa zadaní vyučujúcich a precvičovaniu učiva.  Pripomeňte im, že nie sú prázdniny a majú sa venovať vzdelávaniu podľa pokynov vyučujúcich. Kontakty na vyučujúcich Vašich detí poznáte: priezvisko@zsmh.sk.
Všetci vyučujúci sú Vám a Vašim deťom k dispozícii v pracovných dňoch prostredníctvom EduPage a mailov od 8:00 do 14:00.  Žiadam Vás a Vaše deti, aby ste kontaktovali príslušných učiteľov a dali im na vedomie, že Vaše deti s materiálmi pracujú, prípadne, s čím majú ťažkosti. Učitelia potrebujú mať spätnú väzbu, aby mohli s Vašimi deťmi efektívne pracovať.
Etela Hessová
riaditeľka školy

 

Share This