Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnym usmernením z MŠVVaŠ:

https://www.minedu.sk/data/att/17731.pdf

si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a žiaka do ZŠ po celoplošnom testovaní je nutné predložiť nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti uverejnené 29. 10. 2020 ako príloha č. 4 tu:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-23102020/.

Okrem toho sa žiaci 1. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov, pri nástupe do školy 3. 11. 2020 musia preukázať aj negatívnym výsledkom platného RT – PCR testu alebo antigénového testu z celoplošného testovania. Bez neho v zmysle usmernenia nemôžu nastúpiť na prezenčné vyučovanie.

Share This