Dňa 20.10. 2016 si žiaci 3. B triedy spríjemnili upršaný jesenný deň návštevou Centra voľného času.

Skúsená p. Knézlová deťom  prezradila veľa zaujímavostí o pre nich nevšedných živočíchoch – plazoch. V krátkom dokumentárnom filme sa dozvedeli, ako si tieto zaujímavé živočíchy zaobstarávajú potravu a aký druh koristi lovia.  Na záver tohto netradičného vyučovania mali  deti možnosť zobrať hada do svojich rúk a precítiť ,  aký je tento plaz na dotyk príjemný.

OZNAČENIA
Share This