Vážená pani riaditeľka,

milé kolegyne a kolegovia,

milé deti,

 

rada by som sa Vám v mene všetkých novorodencov poďakovala za to, že ste sa rozhodli podporiť naše pracovisko.

Prekvapenia a darčeky, ktoré ste venovali našim najmenším pacientom si veľmi vážime. Umožnia naraz pomôcť viacerým deťom.

Maľovaný strom s Vašimi odkazmi je úžasný.

 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom

 

prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, Phd.

prednosta NKIM LF UK a NÚDCH

Share This