V polovici novembra sme zorganizovali v rámci projektu Kvalitný život stretnutie žiakov z 8.B triedy s odbornými pracovníkmi z centra Nádej.

Stretnutie bolo zamerané na problematiku detí ohrozených domácim násilím. Ľahostajnosť okolia spôsobuje, že týrané a zanedbané dieťa sa nemá na koho obrátiť a často jeho problém spôsobí tragédiu. Žiaci živo diskutovali na danú tému, dozvedeli sa viac o tom, čo robiť, keby sa stali svedkami domáceho násilia vo svojom okolí.

OZNAČENIA
Share This