V minulých rokoch sa žiaci našej školy viackrát zúčastnili na seminári Osobnosti Slovenskej politiky a extrémizmus, ktorý pripravoval Ústav politických vied SAV v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Seminár tematicky rozvíjal učivo dejepisu a občianskej náuky.
Tento rok sme pokračovali v aktivite samostatne. Žiaci 6. – 9. ročníka absolvovali seminár spojený s diskusiou, ktorý bol zameraný na totality v 20. storočí, ich podstatu a ideológiu. Osobitne sme sa venovali symbolom, ich používaniu a zneužívaniu.
Žiakov prednáška a diskusia zaujala a do budúcnosti plánujeme jej ďalšie rozšírenie a opakovanie.
OZNAČENIA
Share This