V tomto školskom roku sme privítali prvákov v troch triedach.

Po krátkom kultúrnom programe starších spolužiakov a príhovore pani riaditeľky Hessovej slávnostný deň pokračoval v triedach. Deti a rodičia sa zoznámili s pani učiteľkami aj pani vychovávateľkami. Dozvedeli sa, čo ich v škole čaká a čo si majú pripraviť na nasledujúce dni.

Prajeme všetkým prvákom aj ich rodičom veľa zdravia a úspechov!

OZNAČENIA
Share This