privítanie prvákov v udalostiach:

Prvákov navštívil pán starosta

   Udalosť    Celá škola   3. 9. 2015

Pán starosta Starého Mesta Bratislava, pán Mgr. Radoslav Števčík, navštívil nových žiakov našej školy, prváčikov, v ich triedach.Privítal ich v školských laviciach a zaželal im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností. Na pamiatku tejto slávnostnej udalosti im venoval krásne knižky. ... čítať ďalej

Privítanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   2. 9. 2015

V tomto školskom roku sme privítali prvákov opäť v troch triedach.Noví školáci, ich rodičia i starí rodičia, pani riaditeľka a pani učiteľky s pani vychovávateľkami - všetci sme sa stretli v telocvični. Starší žiaci pod vedením pani učiteľky Ľubky Benkovej privítali prváčikov milým kultúrnym programom. Pani riaditeľka ... čítať ďalej

Privítanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   2. 9. 2014

V tomto školskom roku sme privítali prvákov v troch triedach.Po krátkom kultúrnom programe starších spolužiakov a príhovore pani riaditeľky Hessovej slávnostný deň pokračoval v triedach. Deti a rodičia sa zoznámili s pani učiteľkami aj pani vychovávateľkami. Dozvedeli sa, čo ich v škole čaká a čo si majú pripraviť na nasledujúce ... čítať ďalej

Privítanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   2. 9. 2013

Dnes zasadli do školských lavíc v našej škole noví prváci. Privítala ich pani riaditeľka a starší spolužiaci ich pozdravili kultúrnym programom. Po slávnosti sa spoločne s rodičmi vybrali do krásne vyzdobených tried. Zoznámili sa s pani učiteľkami a novými spolužiakmi. Veríme, že tento deň bol pre ne pekným zážitkom a že ... čítať ďalej

Privítanie prvákov

   Udalosť    1. stupeň   3. 9. 2012

Aj v tomto školskom roku sme privítali v našej škole nových žiakov. Veríme, že prvý deň v škole bol pre nich príjemným zážitkom. Prvákov privítala pani riaditeľka. Starší spolužiaci ich pozdravili pekným kultúrnym programom. Po slávnosti sa odobrali so svojimi novými pani učiteľkami a rodičmi do tried. V tomto školkom ... čítať ďalej