V školskom roku 2021/2022 sme žiakov a pani učiteľky z prvého stupňa našej školy zapojili do programu Tréneri v škole.

Program je založený na prepojení športov, ktoré sa na štandardných hodinách telesnej a športovej výchovy vykonávajú s deťmi v pravidelnej rotácii prostredníctvom pestrej pohybovej činnosti. Vytvára sa tak vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava v rámci jednotlivých športov základné pohybové návyky. Dôležitým princípom programu je, že dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, dieťa si vyberá šport, ktorý sa mu najviac páči.

Na hodinách telesnej a športovej výchovy je naším cieľom rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladieme dôraz na spoluprácu s pedagógmi, ktorých tiež aktívne zapájame do samotných hier a cvičení.

Do programu sú zapojené triedy: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A.

OZNAČENIA
Share This