Vážení rodičia a priatelia školy,

touto cestou sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste mysleli na našich žiakov, Vaše deti, v súvislosti s možnosťou poukázania 2% zaplatenej dane z príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, kam pôjdu 2% z Vašich daní za rok 2022.

2% Vašich daní môžete za rok 2022 poukázať priamo nášmu občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri Základnej škole Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 01  Bratislava, IČO: 173196170999.

Dôležité termíny:

  • 31.03.2023 – termín na podanie daňového priznania pre FO a PO. Fyzické a právnické osoby majú vo svojich daňových priznaniach kolónky na poukázanie 2% (1%) dane.
  • 30.04.2023 – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% dane spolu s potvrdením o zaplatení dane, ktoré je prílohou tohto listu.

Všetky potrebné tlačivá nájdete aj na stránke školy www.zsmh.sk.

Za Vašu priazeň a podporu Vám vopred ďakujeme. Aj takýmto spôsobom pomôžete spoločnému zámeru – zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakom ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou.

Štefan Dvorský

predseda RZ pri ZŠ Dr. Milana Hodžu 

NA STIAHNUTIE
Share This