Naši prváčikovia zasadli v septembri prvý raz do školských lavíc. Prvý raz lúskajú oriešky, v ktorých sú ukryté písmenká, čísla, neskôr slová a napokon celé vety.

Prvý raz sme sa hrali s drôtom, korálkami a spod prštekov detí vyleteli farebné motýle. Žiaci sa stretli i s tvarovaním takej hmoty, akou je hlina – poddajná, čarovná, spracovateľná mnohorakými spôsobmi. Deti zažili radosť z pohľadu na vydarený výsledok práce svojich rúk. A výsledok? Posúďte sami. Otvárame vám pohľad na misky, ktoré hrajú rôznorodosťou farieb i tvarov, na šantiacu skupinku zvieratiek, ktoré sa zrodili vďaka šikovným rúčkam našich detí.

OZNAČENIA
Share This