Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú určené príklady.

Na prvom stupni sa na pytagoriáde zúčastnilo 12 žiakov z 3. ročníka a 15 žiakov zo 4. ročníka.

V 3. ročníku sa úspešnými riešiteľmi stali siedmi žiaci:

Peter Buček (3.B), Veronika Vargová (3.A), Daniel Zachar (3.A), Ján Šedivý (3.A), Kristína Šoltésová (3.B), Matej Šinkovic (3.A). Najväčší počet bodov v rámci 3. ročníka získal Dominik Hlaváčik (3.B).

Vo 4. ročníku sa úspešnými riešiteľmi stali deviati žiaci:

Martina Grančičová (4.B), Rebeka Jirsáková (4.B), Adam Kadlec (4.A), Júlia Michálková (4.A), Tomáš Zubčák (4.A), Ján Krošlák (4.B), Kristína Gondová (4.A), Jakub Červenka (4.A), Juraj Andráši (4.B)

 

OZNAČENIA
Share This