Úspech Viviány Horváth

Dňa 3.12.2009 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu a zároveň aj celý okres Bratislava I. v ňom reprezentovala Viviána Horváth z IX.B.

Napriek silnej konkurencii súťažiacich zo všetkých okresov Bratislavského kraja a náročnosti jednotlivých súťažných úloh bola naša žiačka mimoriadne úspešná a súťaž vyhrala. Z výborného prvého miesta postupuje do najvyššieho – celoslovenského kola Olympiády zo slovenského jazyka. To sa uskutoční vo februári budúceho roka. Miestom konania súťaže bude po prvýkrát Bratislava.

Veríme, že aj v tomto kole sa bude Vivian dariť. Želáme jej veľa šťastia!

OZNAČENIA
Share This