Vyhodnotenie školského kola Pytagoriády

Dňa  7. a 8. decembra 2011 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže  Pytagoriáda. Súťažilo 38 žiakov prvého a 75 žiakov druhého stupňa. Medzi úspešnými riešiteľmi skončilo 36 žiakov.

Najlepšie sa umiestnili Tomáš Knepp, III. C, Matej Šinkovic, IV. A, Dominik Páleník, V. A, Simona Masná, VI. A, Jakub Šimuni, VII. A, Dominika Letková, VIII. A.

Všetkým riešiteľom ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Share This