88 našich žiakov sa zapojilo do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní. Úspešných riešiteľov bolo 24.

Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v stredu 7.12.2016. Zúčastnilo sa 17 tretiakov (dvaja úspešní riešitelia), 8 štvrtákov (traja úspešní riešitelia) a 25 piatakov (9 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník sú to Marek Choma (III.A), Jaroslav Novák (III.B), Matej Lučenič, Filip Ševčík (obaja IV.A), Daniel Mozolák (IV.B), Jakub Užák, Adam Duffek, Jakub Ďurkáč, Samuel Godál, Marianna Výbochová, Matej Lysák, (všetci V.A), Niko Juraj Marić, Michal Malík, Rebeka Marić (všetci V.B).

Vo štvrtok 8.12. 2016 si vyskúšali svoje matematické schopnosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Zúčastnilo sa 15 šiestakov (traja úspešní riešitelia), 10 siedmakov (dvaja úspešní riešitelia) a 13 ôsmakov (5 úspešných riešiteľov). Ako úspešní riešitelia skončili Matej Mišík (VI.A), Matúš Penkala, Soňa Horáčková (obaja VI.B), Lucia Melíšková (VII.A), Daniel Borinský (VII.B), Šimon Brunovský, Natália Gašparovská, Nicolas Šembera (všetci VIII.A), Tomáš Knepp a Ema Lužáková (obaja VIII.B).

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

OZNAČENIA
Share This