Opäť štvrtí v BA kraji. Pred nami 1 štátna škola, 1 pre nadané deti a 1 cirkevná. Jasné, že to môže byť kolísavý údaj, najmä pri výsledkoch testovania – záleží od zloženia tried v konkrétnom ročníku, počtu žiakov s poruchami, počtu slabších žiakov, počtu lenivejších žiakov, počtu šikovnejších, počtu cudzincov, ktorí musia bez úľav písať spolu so Slovákmi, ale zaklopať na drevo, zatiaľ to ide. Najväčšou pridanou hodnotou pre každú školu bez ohľadu na rebríček je však to, či sa v nej deti cítia dobre, či im vytvára bezpečné zázemie, slušné zaobchádzanie zo strany dospelých aj rovesníkov a umožňuje im dosahovať čo najlepšie vzdelávacie výsledky podľa ich možností, schopností a ochoty vzdelávať sa. Myslím si, že naša škola takúto pridanú hodnotu má.

 

Share This