Dňa 15.3.2007 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Zúčastnilo sa 19 žiakov. Porota vyhodnotila súťažiacich takto:

II. kategória – poézia

1. miesto     Samuel Škoviera
Júlia Gablíková
2. miesto     Andrej Farkaš
3. miesto     Marián Paluba
Barbora Mokošová

II. kategória – próza

1. miesto     Lisa Mary Yaňez
2. miesto     Michal Šturc
3. miesto     Hana Laciková
Terézia Kovaničová

III. kategória – poézia

1. miesto      Laura Bolfová
2. miesto      Zuzana Fischerová
3. miesto      Ján Mýtny

III. kategória – próza

1. miesto       Viktor Jablokov
2. miesto       Zuzana Takácsová

Share This