13. marca sa na otváraní zásielky s testami Monitor 9 v našej škole zúčastnil minister školstva Ján Mikolaj, prednostka KŠÚ Veronika Redechová, starosta MČ Staré Mesto Andrej Petrek, člen MZ Staré Mesto Peter Smrek, vedúci odboru školsva MÚ Anton Gábor a externý dozor zo susednej ZŠ a z gymnázia.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This