Všimli ste si na prízemí oboch budov červené zberné nádoby? Sú určené na zber elektrospotrebičov v rámci súťažnej hry Recyklohry.

Chceme viesť deti k tomu, že nestačí starať sa o veci, iba kým nám slúžia, ale vedieť sa o ne postarať, aj keď nám doslúžia. Všetky predmety sa museli z niečoho vyrobiť a je veľká škoda, ak by ich život skončil len tak v spaľovni alebo na skládke. Veď materiál, z ktorého sú vyrobené, sa dá často opätovne využiť! Preto sme sa zapojili do projektu Recyklohry, usporiadaného spoločnosťou ASEKOL SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu elektrozariadení.
Každý žiak môže do školy nosiť nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku, drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež, napríklad, varnú kanvicu, kulmu, fén, atď.).
Žiaci sa môžu zapojiť tiež do zábavných hier a súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ktoré bude organizátor projektu zadávať. Za nazbierané drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie na voľný čas. Katalóg odmien a ďalšie informácie o projekte sú Vám k dispozícii na www.recyklohry.sk.
Ak teda máte doma vyradené drobné elektrospotrebiče, šup s nimi do červeného kontajnera v našej škole. Zaistíte tak ich recykláciu a pomôžete získať body na nákup odmien.

OZNAČENIA
Share This