Žiaci 8. ročníka diskutovali v knižnici o rodovej rovnosti s lektormi zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

10. februára naši ôsmaci navštívili mestskú knižnicu, kde sa stretli s lektormi zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorí s nimi diskutovali na tému rodových stereotypov. Žiaci sa veľmi aktívne zapájali do diskusie o tom, v čom sú ženy a muži rozdielni, čo majú spoločné, aké majú v dnešnej dobe práva ženy, aké muži, ako to bolo v minulosti. Po diskusii si mohli vyskúšať prezentovanie svojich názorov aj formou interaktívnych hier. Cieľom stretnutia bolo, aby si deti uvedomili, že všetci ľudia majú právo na rovnosť, rovnaké práva, privilégiá, ale aj povinnosti.

OZNAČENIA
Share This