Školský projekt Náš spisovateľ vyvrcholil prezentáciou spisovateľov jednotlivých tried.

Každá trieda v telocvični prezentovala spisovateľa, ktorého si vybrala a celý školský rok sa zoznamovala s jeho životom a tvorbou. Z nazbieraného materiálu  o spisovateľovi si každá trieda pripravila výstavku a prezentáciu autora, ktorú si mohli spolužiaci z iných tried prezrieť.

OZNAČENIA
Share This