Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…..
Kto by nemal rád obdobie zábavy, plesov a karnevalov? Aj my sme sa rozhodli zabávať sa na Fašiangy ako sa patrí. Pozvali sme deti z materských škôl Starého Mesta a pripravili sme pre ne Fašiangy, ale nie hocijaké, boli to Fašiangy rozprávkové.

Deti v každej triede, prezlečené do karnevalových kostýmov, privítali skupinku „škôlkárov“.  Spočiatku ostýchavé deťúrence sa s chuťou zapájali do tvorivých činností. Strihali, lepili, skladali a vyrábali si rôzne výrobky. Ešte predtým si v telocvični pozreli divadielko, ktoré si pre ne pripravili štvrtáci. Deň sa nám mimoriadne vydaril, spokojnosť bola viditeľná na všetkých tvárach. Pani učiteľky z materských škôl vyslovili prianie prísť na podobné podujatie do našej školy aj nabudúce.

OZNAČENIA
Share This