Rozprávkové Fašiangy v udalostiach:

ROZPRÁVKOVÉ FAŠIANGY

   Udalosť    1. stupeň   5. 2. 2015

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..... Kto by nemal rád obdobie zábavy, plesov a karnevalov? Aj my sme sa rozhodli zabávať sa na Fašiangy ako sa patrí. Pozvali sme deti z materských škôl Starého Mesta a pripravili sme pre ne Fašiangy, ale nie hocijaké, boli to Fašiangy rozprávkové.Deti v každej triede, prezlečené do karnevalových ... čítať ďalej