Po niekoľkoročnej obnove sa dočkala známa dominanta Starého Mesta svojej obnovy. Posledná zachovaná bratislavská brána, Michalská brána, opäť zažiarila v svojej tereziánskej úprave.

V rámci výučby dejepisu ju navštívili naši siedmaci. Absolvovali pútavý sprievod venovaný oprave veže, dozvedeli sa o opevnení mesta a jeho funkcii v dejinách.

Všetkým, ktorí sa neboja výšok, bol odmenou panoramatický výhľad na všetky smery nášho mesta.

OZNAČENIA
Share This