Naši žiaci sa zapájajú do množstva predmetových olympiád a postupových súťaží. Víťazi školských kôl reprezentujú našu školu vo vyšších kolách týchto podujatí, ktoré majú v aktuálnom školskom roku zväčša dištančnú online formu.

Prehľad víťazov školských kôl, ktorí postupujú  do okresného kola

Olympiáda zo slovenského jazyka

kat. C – Alexandra Hasmundová, IX. B

Olympiáda v anglickom jazyku

kat. 1A – Sofia Ráchel Kočišová, VI. B

kat. 1B – Nataša Némethová, VIII. A

kat. 1C – Sofie Pascoe, VI. B

Technická olympiáda

kat. A – Marek Choma, Tomáš Halamiček, VIII. B

kat. B – Benjamín Maďar, VII. B

Geografická olympiáda

kat. E (8. a 9. ročník) – Sofia Esslinger (VIII.A), Nataša Némethová (VIII.A), Mia Budaiová (VIII.B)

kat. F (6. a 7. ročník) – Peter Dudák (VI.A), Adam Čikeš (VII.B)

kat. G (5. ročník) – Alan Budai (V.A), Vanesa Ferková (V.B), Nela Budaiová (V.A)

Dejepisná olympiáda

kat. C (9. ročník) – Radovan Krasňanský (IX.B), Marcus Zima (IX.B)

kat. D (8. ročník) – Mia Budaiová (VIII.B), Sophia Beňová (VIII.B)

Olympiáda v nemeckom jazyku

kat. 1A – Hana Hegyi (V.A), Simona Ondreášová (VI.A)

kat. 1B – Paulína Urbanová (VIII.B), Oliver Dufranc (VIII.A)

kat. 1C – Sofia Esslinger (VIII.A)

Matematická olympiáda

kat. 5. ročník – Andrej Adamovič (V.A), Sofia Hlubocká (V.A), Lukáš Husenica (V.A), Nikoleta Mikurčíková (V.A), Nicolo Noferi (V.A), Vanesa ferková (V.B), Dorota Ťupeková (V.B), Timothy Beňo (V.B)

OZNAČENIA
Share This