8. 12. 2016 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
Na Olympiáde v NEJ sa zúčastnilo 8 žiakov v kategórii 1A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) a 11 žiakov v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka).

Výsledky

Kategória 1A:

1. miesto: Peter Belanský (6. A)

2. miesto: Viktória Považanová (7.A)

3. miesto: Natália Gašparovská (7.A)

 

Kategória 1B:

1. miesto: Ján Belanský (9.A)

2. miesto: Tomáš Bada (9.A)

3. miesto: Anastasiia Iakovlieva (9.A)

 

Postupujúcimi do obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku sú Peter Belanský (kategória 1A) a Ján Belanský (kategória 1B).

Share This