Žiaci 6. až 9. ročníka sa 10. decembra zúčastnili na Olympiáde v anglickom jazyku.
V kategórii 1A sa do obvodného kola prebojoval Lukáš Varga zo 6.A.
V kategórii 1B postúpil z prvého miesta Marek Pecháň z 9.B.

Test sa zameriaval na dve oblasti. V prvej si žiaci overili svoje schopnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a počúvania textu v angličtine. Druhá časť, zameraná na rozprávanie, čakala na úspešných riešiteľov prvej časti a pozostávala z opisu obrázka a diskutovania na vybranú tému.
Obvodné kolo sa bude konať 13. januára 2016. Našu školu budú reprezentovať víťazi kategórií 1A a 1B.

OZNAČENIA
Share This