Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťaž prebiehala počas dvoch decembrových dní.

Tretiaci, štvrtáci a piataci súťažili v utorok 8.12.2015. Zúčastnilo sa 19 tretiakov (10 úspešných riešiteľov), 28 štvrtákov (15 úspešných riešiteľov) a 11 piatakov (štyria úspešní riešitelia). Ako úspešní riešitelia skončili žiaci s minimálnym počtom 10 bodov. Za 3., 4. a 5. ročník sú to Filip Ševčík, Matej Lučenič, Eugen Guldán (všetci III.A), Tomáš Strýček, Daniel Mozolák, Radko Krasňanský, Pavol Novák, Lenka Káliková, Kristína Steranková, Simona Pročková (všetci III.B), Samuel Godál, Jakub Ďurkáč, Tamara Šovčíková, Jakub Užák, Adam Duffek, Marianna Výbochová, Barbora Halászová, Marko Gavaľa (všetci IV.A), Fabian Andrej Ličko, Mateo Hernando, Michael Rudolf, Michal Malík, Oliver Valkó, Alexandra Viktoríni, Cameron Giffard Moore (všetci IV.B), Šimon Hudák (V.A), Matúš Penkala, Agáta Nováková, Lujza Michalková (všetci V.B).

V stredu 9.12.2015 si vyskúšali svoje vedomosti žiaci 6., 7. a 8. ročníka. Zúčastnilo sa 12 šiestakov (dvaja úspešní riešitelia), 9 siedmakov (7 úspešných riešiteľov) a 15 ôsmakov (dvaja úspešní riešitelia). Ako úspešní riešitelia skončili Marek Kollár, Martin Horn (obaja VI.A), Šimon Brunovský, Natália Gašparovská, Monika Spurná, Michal Rogožník (všetci VII.A), Tomáš Knepp, Hadrien De Jaegher, Samuel Michal (všetci VII.B), Egor Shveygert (VIII. A), Ján Šedivý ( obaja VIII.B).

Blahoželáme a prajeme veľa šťastia v obvodnom kole.

OZNAČENIA
Share This