Začiatkom októbra sme zorganizovali školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž je určená žiakom ôsmeho a deviateho ročníka, v našej škole sa na nej zúčastnilo spolu dvanásť žiakov – šesť ôsmakov a šesť deviatakov.

Súťažné úlohy boli rozdelené na dve časti. Prvá pozostávala z otázok, ktoré zisťovali úroveň vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a literatúry. Druhá časť bola zameraná na transformáciu textu a vytvorenie pútavej reklamy.
Výsledky školského kola:
1.miesto – Júlia Gablíková, IX.B
2.miesto – Barbora Holodová, IX.A
3.miesto – Miriam Fulmeková VIII.B, Nikola Gonosová, VIII.B

Do okresného kola postupuje Júlia Gablíková z IX.B.

Share This