Pridajte sa k nám a poďakujme spolu majstrovi. Drahí priatelia!

„Svet je krásne miesto a stojí za to na ňom žiť“, napísal Ernest Hemingway. „Ale domov, to je také miesto, kde je ľuďom ľahšie žiť i mrieť“, prihovára sa nám Milan Rúfus. Pre nás je tým vyvoleným, tým pravým miestom pre život – SLOVENSKO.

Život môže byť naplnený aj vtedy, ak si aj vo všedných dňoch túžime vytvoriť sviatok. Každá kniha, ktorú medzi slovenských čitateľov vyslal básnik MILAN RÚFUS, bola ako schody do neba. Kráčal po nich sám ako tvorca, ale viedol aj nás k vrcholom, ktoré sa nazývajú: zážitky z čítania poézie. Milan Rúfus pre nás objavil poéziu a naučil nás, že aj v tomto svete bez ideálov, v ktorom vládne moc peňazí, je miesto pre obyčajnú ľudskosť a slušnosť. Učil nás mravným prístupom aj vtedy, keď sa to ostatným videlo zbytočné, bojoval aj vtedy, keď sa zdalo, že je celkom sám.

Pýtame sa: poznáme my, Slováci, tvorbu tohto skromného a vzácneho človeka, básnika svetového formátu, ktorý by si bezpochyby zaslúžil Nobelovu cenu za literatúru, keby sa mal kto o to zasadiť?

Preto prichádzame s iniciatívou a výzvou, nazvanou Pocta majstrovi: Slovensko recituje Rúfusa. Vyzývame učiteľov a učiteľky, ktoré učia slovenčinu, ale aj pracovníkov v kultúre, v miestnych a mestských kultúrnych domoch, vyzývame divadielka poézie, ktorých je na Slovensku neúrekom, vyzývame mládež, ale aj všetkých, ktorí milujú slovenskú poéziu: 10. decembra 2008 uplynie 80 rokov, čo sa v liptovskej dedinke Závažná Poruba narodil básnik MILAN RÚFUS. Všetci kultúrni ľudia súci na slovo! Poďme sa tomuto majstrovi majstrov poďakovať. Poďme mu vzdať hold a úctu tým, že Slovensko bude recitovať jeho básne, jeho neopakovateľnú a hlboko ľudskú poéziu. Navrhujeme, aby každý, kto miluje Rúfusovu poéziu a pozná jej cenu, ale osobitne učitelia na základných školách, stredoškolskí a vysokoškolskí učitelia v čase od 10. októbra do 10. decembra 2008 dali za úlohu svojim študentom, aby si prečítali Rúfusove básne a aby si v školách pripravili predpoludnie Rúfusovej poézie. Možno učitelia, a nemusia to byť len slovenčinári, pocítia potrebu vzdať úctu básnikovi a prídu s návrhom, aby sa každý žiak alebo študent naučil aspoň jednu Rúfusovu báseň naspamäť a potom ju zarecitoval. A aby povedal, čo pri nej cítil. Ako vnímal básnikovo posolstvo. Možno to bude vôbec prvá báseň, ktorú sa žiaci a študenti radi naučia naspamäť a raz ju budú recitovať alebo citovať z nej nejakú myšlienku, aby vyjadrili svoje pocity alebo vzťah k milovanému človeku. Veľmi sme sa ako spoločnosť previnili sami voči sebe tým, že sa v školách len veľmi málo učí recitovať poézia.
Rozprávka z Rúfusových Sobotných večerov sa nám prihovára:

Povedz, čo som už mohla viacej.
Len podobenstvo vymyslieť
a prebúdzať to vo vás spiace,
aby ste mohli cítiť svet.

A uhádli už mimo vrenia,
čo vašou krvou preteká,
v čom asi, v čom je ľudská cena.
Kde je začiatok človeka?

V čase, keď náš život opanovala hrubosť, keď sa pomýleným ideálom u mládeže stalo hulvátstvo a násilie, keď pojem celebrita vytláča z nášho spoločenského života pojem osobnosť, keď nám chýba propagácia slušnosti, poctivosti a morálnych autorít, vráťme, ako sa to spieva v slovenskej piesni – aspoň trochu lásky medzi nás. Pridajte sa k tejto výzve. Uctite si 80. narodeniny básnika Milana Rúfusa. Myslíme si, že najkrajším darom pre básnika bude, ak Slovensko bude recitovať Rúfusa. Ale nielen recitovať. Najdôležitejšie bude, ak mu porozumie. Ak slová, ktoré napísal, padnú na úrodnú pôdu. „Slová sú stopy, ktoré po sebe zanecháva niekto, kto nami prešiel a prinútil nás vydať tón“, napísal kedysi Milan Rúfus. Veríme, že slová tohto výnimočného človeka rozozvučia v každom z nás ten správny tón. Prosíme Vás, napíšte nám všetci, ktorých naša výzva oslovila, ale aj tí, ktorí by ste si uctili básnika aj bez našej výzvy. Napíšte, čo ste na počesť básnika pripravili. Nechápte to ako preteky, súťaž, či pokus o zápis do knihy rekordov. O to by majster určite nestál. Vyberte z básní úryvky, ktoré Vás najviac oslovili, s ktorými ste sa stotožnili, prípadne sa s nimi chcete stotožniť a pošlite nám ich presne citované aj s názvom básne a zbierky, z ktorej pochádzajú. Chceli by sme básnikovi k jeho narodeninám venovať posolstvo od nás všetkých, aby vedel, že, parafrázujúc Alexandra Matušku, nielen my máme Rúfusa, ale aj Rúfus má nás.

Prosíme, aby ste nám Vaše ohlasy poslali najneskôr do 15. decembra 2008. Trpezlivo budeme čakať na Vaše slová a dúfať, že sa náš dobre mienený zámer podarí. Ďakujeme.

Naša adresa: Základná škola Dr. Milana Hodžu Škarniclova ul. č.1 811 01 Bratislava.
Mail: poctamajstrovi@zsmh.sk

Výzvu spoločne stvorili:
ETELA HESSOVÁ,
riaditeľka ZŠ Dr. Milana Hodžu a
DRAHOSLAV MACHALA,
spisovateľ

Organizátori výzvy:
Základná škola Dr. Milana Hodžu Bratislava
Národné osvetové centrum
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied

Share This