ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky – sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky – nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

Pomôcky pre 1. ročník
Peračník:
o Ceruzky
o Pastelky
o Strúhadlo zatváracie
o Guma
o Pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)

Slovenský jazyk:
o 3 ks zošity č. 512

Matematika:
o 1 ks zošita č. 513

Zrkadielko:
o 1 ks slovníček č. 624

Výtvarná výchova:
o 1 ks vodové farby – pozor – nie okrúhle poschodové
o Štetce – iba ploché rôznych veľkostí
o 1 ks voskovky
o 1 ks plastelína
o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
o 1 ks nožnice s tupými hrotmi – pozor – nie celé umelohmotné
o 1 ks pastelky
o 1 ks handrička na utieranie štetcov
o 1 ks škatuľa na pomôcky VV, do ktorej sa všetky pomôckyzmestia
o 1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadnezástera
o 1 ks igelit na lavicu
o 20 ks výkresov A4
o 20 ks výkresov A3
o 2 balenia farebných papierov
o nádoba na vodu

VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

Telesná výchova:
o Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko beznápisov, biele ponožky
o Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
o 1 ks podpísané textilné vrecko

Hygiena:
o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
o 1 ks obrúsok pod desiatu
o 4 ks toaletný papier
o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

Ostatné:
o O r t o p e d i c k é sandále so spevnenou pätou nie z gumy – označené –
http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
o 1 ks textilné vrecko na prezuvky – podpísané
o Obaly na učebnice a zošity
o Prefotený preukaz zdrav. poistenia

Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
materiálu na prácu v triede.

 

Pomôcky pre 2. ročník

Slovenský jazyk:
o 10 ks zošit č.512

Matematika:
o 3 ks zošit č.513
o 1 ks zošit č.510
o 1 ks zošit malý štvorčekový /1×1 cm/ č.5110 b
o trojuholníkové pravítko

Zrkadielko:
o 2 ks zošit č.644

Hudobná výchova:
o 1 ks notový zošit

Výtvarná výchova:
o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
o 1 ks paleta
o guľaté a ploché štetce – hrubšie aj tenšie
o 1 ks voskovky
o 2 ks čierny tuš
o 1 ks plastelína
o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
o 1 ks farbičky
o 1 ks handrička na utieranie štetcov
o 1 ks škatuľa na všetky Vv veci – označená
o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
o 1 balenie farebného papiera
o malé výkresy – 20ks
o veľké výkresy – 20ks
o 1 ks nádoba na vodu
o 1 ks igelit na lavicu!

VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

Písacie potreby:
o peračník, pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

Telesná výchova:
o TV úbor v textilnom vrecúšku – všetko označené menom
o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
o tričko b i e l e bez nápisov
o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
o  biele ponožky

Hygiena:
o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
o 1 ks obrúsok pod desiatu
o 4 ks toaletný papier
o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

Ostatné:
o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále – nie z gumy – so spevnenou pätou)
http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
o v textilnom vrecúšku, označenom menom
o obaly na učebnice a zošity
o kancelárske papiere
o prefotený preukaz zdrav. poistenia

Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
materiálu na prácu v triede.

 

Pomôcky pre 3. a 4. ročník

Slovenský jazyk:
o 10 ks zošit č.523

Matematika:
o 5 ks zošit č.524
o 1 ks zošit č.540
o 1 ks zošit malý štvorčekový /1×1 cm/ č.5110 b
o Pravítko –  trojuholník, 4. ročník aj trojuholník s ryskou
o kružidlo

Anglický jazyk:
o 1 ks zošit č. 523

Zrkadielko:
o 2 ks zošit č.644

Hudobná výchova:
o 1 ks notový zošit

Výtvarná výchova:
o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
o 1 ks paleta
o guľaté a ploché štetce – hrubšie aj tenšie
o 1 ks voskovky
o 1 ks plastelína
o 1 ks čierny tuš
o 1 ks lepidlo
o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
o 1 ks farbičky
o 1 ks handrička na utieranie štetcov
o 1 ks škatuľa na VV veci
o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
o 1 balík farebného papiera
o malé výkresy – 20 ks
o veľké výkresy – 20 ks
o 1 ks nádoba na vodu
o 1 ks igelit na lavicu

VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

Písacie potreby:
o peračník, plniace pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

Telesná výchova:
o TV úbor v textilnom vrecúšku – všetko označené menom
o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
o tričko b i e l e bez nápisov
o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
o ponožky

Hygiena:
o 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom nazavesenie
o 1ks obrúsok pod desiatu
o 4ks toaletný papier
o 1ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek
o 2 balenia kuchynských utierok

Ostatné:
o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále – nie z gumy – so spevnenou pätou)
http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
o v textilnom vrecúšku – všetko označené menom
o obaly na učebnice a zošity
o kancelárske papiere
o prefotený preukaz zdrav. poistenia

Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

Share This