Školský parlament na I. stupni mal v tomto školskom roku 12 členov z tried Druhého až štvrtého ročníka. V I. polroku sme sa stretávali každý pondelok, v druhom polroku podľa potreby. Hlavnou činnosťou bola Olománia – koordinácia separovania odpadu. Žiaci pod vedením pani učiteľky Masarovičovej uskutočnili niekoľko rozhlasových vysielaní, kde upozorňovali spolužiakov na nežiadúce správanie a  ničenie školského majetku, vyzývali ich k zlepšeniu. Ďalšou aktivitou bolo hodnotenie čistoty a poriadku v triedach a v šatniach, ktoré sa uskutočňovalo nepravidelne,  námatkovo. Výsledky boli zverejňované na nástenke parlamentu.

V dňoch 11. – 15.6.2018 parlament vyhlásil Farebný týždeň. Každý deň v týždni sa deti aj pani učiteľky obliekli do inej farby a kto mohol farebne zladil aj desiatu. Týždeň nám priniesol veľa spoločnej zábavy, každý deň vyvrcholil spoločnou jednotne farebnou fotkou.

Share This